Liefdadigheid

Ethiopië – African Vibes

African vibes heeft de laatste jaren verschillende projecten in Ghana op poten gezet dit jaar werken ze samen met VZW WOEHA aan een project in Ethiopië. Vincent, Pieterjan & Thomas hebben 3 maanden in Ethiopië gewoond. Nu willen ze iets teruggeven aan de kinderen die ze daar ontmoet hebben.

In 2013 trekken Thomas, Vincent en Pieterjan voor hun afstudeerproject naar Ethiopië. Tijdens deze 3 maanden, verrichten ze onderzoek voor het Gentse bedrijf Durabilis. Ze onderzoeken hoe Durabilis de groentenmarkt ter plekke vooruit kan helpen met hun lokale plantage. Tijdens hun verblijf bezoeken de jongens ook de dorpen rond de plantage. Daar waren ze erg onder de indruk van het enthousiasme van de bevolking, ondanks de schrijnende armoede. Na een bezoek aan de school en een voetbalmatch met de kindjes, besluiten ze om iets terug te doen voor dit prachtige land.

In 2015 werden 2 waterputten gebouwd die een aantal dorpen in de regio voorzien van drinkbaar water. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in een nieuwe schoolweg die in zeer slechte staat was.

Hun opbrengst van 2016 is helaas niet geïnvesteerd door grote onrusten in het land. Nu de rust is teruggekeerd plannen ze in 2017 een grote slag te slaan door de opbrengst van 2 jaar gezamenlijk te investeren in de bouw van een aantal schoolgebouwen en het aanleveren van kwaliteitsvol educatief materiaal.

* ’Woeha’ betekent ‘water’ in het Amhaars (= de officiële taal van Ethiopië)

https://www.facebook.com/woeha/

Haïti – Druppels voor Haïti

Druppels voor Haïti steunt vooramelijk de bouw en functionering van een kleuter- & lagere school in Petit Boucan. Ti-Boucan is, zoals heel Haïti, een uiterst arme streek. Er is geen enkele vorm van industrie. De mensen leven dus van hetgeen de grond opbrengt. Maar door de massale ontbossing spoelt de teelaarde weg bij elke nieuwe orkaan. Voeg daarbij de enorme aardbeving en de cholera… De armoede van deze mensen is voor ons bijna onvoorstelbaar.
Op voorstel van Dirk Wils die in de streek werkt voor Broederlijk Delen, wilt Druppels voor Haïti in Ti-Boucan een kleuter- en lagere school bouwen bestaande uit 9 leslokalen, een bureel voor de directie, een leraarskamer en een berging. De totale kosten ramen wij op ongeveer 65.000 euro. Mede dank zij de steun van Gracias a la Vida is dat project financieel haalbaar. Het huidige gebouw is de naam school absoluut niet waard. Op dit ogenblik telt de school ongeveer 200 leerlingen. Het nieuwe gebouw zal dat aantal zonder twijfel doen stijgen.

Druppels voor Haïti steunt de school en de ouders ook in haar dagdagelijkse werking. In Haïti wordt het onderwijs meestal niet ondersteund door de overheid: geen werkingskosten, geen bouwsubsidies, geen lonen voor de leerkrachten… Alle kosten komen dus op de schouders van de ouders. Zonder onze steun kunnen die ouders de kosten onmogelijk dragen. Druppels voor Haïti komt tussen in de betaling van het schoolgeld, betaalt de stof voor de uniformen, zorgt voor de betaling van de leerkrachten en betaalt de materialen zoals krijt en schriften. Zonder die hulp zou de school nog geen 50 leerlingen tellen.
De hulp van Gracias a la Vida maakt het ons mogelijk om in de streek van Ti-Boucan de school open te houden, zelfs voor de armste kinderen.

De school in Ti-Boucan

Eerst even een beetje nieuws over Dirk Wils en ITECA.
Iteca werk heel hard aan allerlei projecten zoals de bouw van honderden kleine huizen en de verdere uitbouw van de experimentele boerderij. Helaas is er zopas weer een ziekte uitgebroken onder de varkens en men vreest dat alle zeugen en biggen ten dode opgeschreven zijn. Het project met de kippen en de kuikens loopt erg goed. De jongeren die een opleiding gevolgd hebben en die een aantal kippen hebben, blijven enthousiast. En de broedmachine levert met regelmaat nieuwe kuikens af.
Dat is, heel in het kort, een blik op het werk van Iteca en Dirk Wils.

Voor de bouw van de school blijft de toestand moeilijk. In ons laatste bericht hebben we gemeld dat de funderingen uitgegraven waren Intussen is er toch al zand, stenen en ijzer aangevoerd maar alles loopt zeer moeilijk en langzaam. De toestand van d wegen naar Ti-Boucan is nog steeds uiterst slecht en het ziet er niet nar uit dat daar eerstdaags verandering in zal komen. Als je dan ziet dat de nieuwe president Martelly wel vooruit wil maar dat het parlement, uit eigenbelang, hem constant stokken in wielen steekt, dan zakt moed af en toe wel eens naar beneden. Bij de mensen van TI-Boucan voelen wij ook die teleurstelling. Daarom hebben we een brief geschreven naar de directeur en de leerkrachten om te zien hoe we het verloop van de bouwwerken vlot kunnen trekken. Wij wachyten op hun suggesties. Het loop dus moeilijk, maar… moeilijk gaat ook. Wij geven niet op.
Barbara en Tony Daemen.

Meer info: www.druppelsvoorhaiti.beKenia – Heshima

Heshima is een polyvalent centrum voor onderwijs, informatie, ontwikkeling en onderzoek. In overleg met lokale partners bouwt de vzw het Heshima Education Centre in Kuria in het Zuidwesten van Kenia. Dat is een polyvalent centrum in een achtergesteld gebied waarin kansen geboden worden aan de lokale bevolking en vrijwilligers uit de hele wereld om samen te werken, te studeren, te leven en te leren.
De verzamelde gelden, financiële steun en sponsoring van vorig jaar – o.a. door Gracias a la Vida – werden besteed aan:

de vrouwengroep Kuria


De vrouwen kregen een digitaal fototoestel en een klein startkapitaal. Ze zetten hiermee een kippenproject op poten (kweken en verkopen). Ze huren ook een kleine, centraal gelegen ruimte waar ze eieren, fruit, groenten, handwerk… verkopen en waar mensen van de lokale gemeenschap terecht kunnen voor pasfoto’s en kopies. De winst wordt geïnvesteerd in de verdere uitbouw van hun project, de opvang van FGM slachtoffers en de verbetering van hun eigen leefomstandigheden.

HEC (Heshima Education Centre)

Het grootste deel van het geld werd/wordt besteed aan de bouw van het polyvalent centrum: aankoop van bouwmaterialen, lonen van vaklui, vervoerskosten… De eerste bouwfase van het HEC is zo goed als afgerond. De gemeenschap van Kuria zal binnenkort gebruik kunnen maken enkele lokalen van het multifunctioneel centrum (onderwijs,toegang tot informatie, vergaderen, ontspannen…). De volgende bouwfase kan dan van start gaan.

Meer info: www.kenya-an.be
Rwanda – vzw Urukundo

De vzw Zonder Grenzen en vzw Urukundo (gevestigd in Oud-Turnhout) steunen al jaren lopende projecten in Rwanda:

  • Weeshuis (schoolgeld voor de kinderen)
  • Ouderlingen- en gehandicaptentehuis ‘Home Saint Aloys’

Met het geld van Gracias 2010 kon vzw Urukundo weer heel wat doen voor hun projecten in Rwanda. Tijdens hun verblijf in Rwanda in juni 2011 konden ze de 1500 euro schenken aan drie verschillende projecten, nl. het ouderlingentehuis St Aloys te Tumba, het weeshuis Kimisigara te Kigali en het weeshuis te Butare.

Concreet werden met het geld aangekocht: voedselpakketten (sorgho, mais, aardappelen…) voor de ouderlingen, schoolgeld voor de armsten die anders niet de kans krijgen school te lopen en schoolmaterialen voor de school verbonden aan het weeshuis.

Gracias a la Vida legt bij om een totaalproject te financieren: een nieuwe weeshuis (voor een zestigtal kinderen).
Meer info: www.urukundo.org